NetworkHerbs แหล่งเรียนรู้ข้อมูลสมุนไพรไทย
 
 
สร้างบัญชีผู้ใช้ เข้าสู่ระบบ   
 
 
 
ชื่อสมุนไพร : ข่อยหยอง   [แก้ไข]

ชื่ออื่น ๆ : ข่อยหยอง ข่อยเตี้ย กะชึ่ม ข่อยหนาม ผักรูด (ประจวบ)
ชื่อสามัญ : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scyphellandra Pierrei H. de Boissieu.
วงศ์ : MORACEAE

ลักษณะทั่วไป

·       ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง

·       ใบ : ใบนั้นจะกลม ริมขอบใบเป็นจักรมีหนามแหลมทั้งลำต้น

·       การขยายพันธุ์ : -

ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ ราก ใช้เป็นยา

สรรพคุณ : เนื้อไม้และราก ใช้ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ ขับเมือกในลำไส้ และรักษาโรคกษัย ไตพิการ

อื่น ๆ : เป็นพรรณไม้ที่ชอบขึ้นตามป่าบนเนินเขา

ถิ่นที่อยู่ : ที่ถิ่นกำเนิดอยู่ในปากถ้ำวิมาณจักรี จังหวัดสระบุรี และที่เขากระวาน จัวหวัดจันทบุรี กับตำบลทุ่งกร่าง

อ้างอิง : วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.พจนานุกรมสมุนไพรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพ ฯ : รวมสาสน์ (1977), 2548.

 

   
 
:: ร่วมแสดงความคิดเห็นบทความนี้ ::